Kancelaria z pełnym zaangażowanie prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Reprezentacja Klientów odbywa się na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

 

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w sprawach m.in. o:

 

a) rozwód;

b) separację;

c) alimenty na rzecz dzieci lub małżonka - obniżanie i podwyższanie alimentów, wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów i inne sprawy związane z alimentami;

d) uregulowanie władzy rodzicielskiej - przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;

e) ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka;

f) ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi;

g) rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka (np. wybór szkoły, zgoda na wyjazd za granicę);

h) ubezwłasnowolnienie całkowite, częściowe;

i) ustanowienie kurateli.

W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie sporządzania pozwów i innych pism procesowych, udziału w negocjacjach pozasądowych, reprezentację w sprawach sądowych oraz udzielanie porad prawnych.